Werkwijze

Een veelgesteld vraag is “hoe ziet een begeleidingstraject bij jou er uit?” en “hoe lang duurt het?”. Die laatste vraag is uiteraard ook ingegeven door kosten.  Mijn standaard antwoord is

” zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk”.

Ik streef er naar om je zo snel mogelijk in regie te krijgen; dat je je eigen proces (verder) vorm kunt geven en mij niet meer nodig hebt; of, heel goed kunt aangeven wat je concreet nog wilt. Dat heeft tot gevolg dat je snel in zelfvertrouwen wint en je eigen hulpbronnen weer leert te (h)erkennen. Want uiteindelijk moet je het toch zelf doen.. én in de buitenwereld; zelf doen maar niet alleen!

Doordat ik werk vanuit het hier en nu worden trajecten vaak korter. Een burnout-herstel binnen 6 sessies, of een complexe problematiek opgelost na 1,5 sessie..?

ja het kan – ook tot mijn eigen verbazing soms..

“Hoe dan…”? 

Door te focussen op het Hier en Nu en daarbij te herleiden wat het probleem (nog) is. Vaak zijn problemen eigenlijk in de kern slechts vastzittende verhalen en overtuigingen uit het verleden; en worden er veel sessies verspild aan het herhalen van het ‘verhaal’ wat niet helend is; en vaak alleen probleem-bevestigend.

Zolang je vastzit aan je verhaal heb je een goed excuus om niet te hoeven veranderen

De volgende stappen doorloop ik daarin samen met je.

STAPPENPLAN – in 6 stappen fundamentele verbetering!

  • Wat is je probleem nu (nog) ?
  • Wat maakt dat jouw probleem nu nog een probleem is?
  • Beperkende overtuigingen/ saboterende gedachten ontmaskeren
  • Trauma verwerken* ; Triggers loskoppelen van je verleden
  • Leven op de rit krijgen:  hulpbronnen – wie of wat kan je helpen?
  • Rouw/ verwerkings/ zingevingsfase

Bij complexere problemen zijn er per stap minimaal 1 sessie en wellicht meerdere nodig; bij ‘makkelijkere’ problemen kunnen zelfs meerdere stappen in een enkele sessie gedaan worden. Hierbij werk ik op geest- lichaam- en zielsniveau; altijd passend met wat zich in het moment openbaart.

*trauma verwerken is een complex iets. Ik richt me er in eerste instantie op  om er voor te zorgen dat triggers snel hanteerbaar worden. 
De kunst is hierbij om ruimte maken tussen jou en trauma zodat je er niet meer in verdwijnt. Daarna kunnen we met behulp van een scala aan technieken, methodes en inzichten die op ik op jou afstem, steeds meer verwerken en grip krijgen. 

Is daarna alles weer ok? Nee, ik beloof géén gouden bergen of ‘instant’-heling; hoewel ik soms zelf verbaasd sta hoe snel het kan gaan. ..

Niettemin lukt vaak volledige heling in de klassieke zins des woords zelfs niet in een heel leven. Het gaat er ook niet om om ‘beter’ te worden; maar om te verwerken wat mogelijk is en te accepteren wat resteert. Immers..  

Er is nog nooit iemand na een therapeutische sessie naar buiten gelopen en gezegd heeft: ” nu ben ik genezen”.  

Uiteindelijk gaat het erom dat je genoeg verwerkt zodat je met vertrouwen op pad gaat en steeds meer draagkracht ontwikkeld om zelf donkere stukken aan te gaan, want het leven blijft je altijd voor uitdagingen stellen. 

Wat is er nodig? : jouw commitment – mijn ervaringsdeskundigheid !

____________________________

Heb je nog vragen schroom niet om contact op te nemen en laat je gegevens hier achter:

[recaptcha]