Werkwijze

Een veelgesteld vraag is “hoe ziet een begeleidingstraject bij jou er uit?” en “hoe lang duurt het?”. Die laatste vraag is uiteraard ook ingegeven door kosten.  Mijn standaard antwoord is

” zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk”.

Ik streef er naar om je zo snel mogelijk in regie te krijgen; dat je je eigen proces (verder) vorm kunt geven en mij niet meer nodig hebt; of, heel goed kunt aangeven wat je concreet nog wilt. Dat heeft tot gevolg dat je snel in zelfvertrouwen wint en je eigen hulpbronnen weer leert te (h)erkennen. Want uiteindelijk moet je het toch zelf doen.. en in de buitenwereld; zelf doen maar niet alleen!

Doordat ik alleen werk met wat er is en (be)handel komt het nu steeds vaker voor dat trajecten steeds korter worden. Een burnout-herstel binnen 6 sessies, of een complexe problematiek opgelost na 1,5 sessie..?

ja het kan – ook tot mijn eigen verbazing soms..

“Hoe dan…”? 

Door niet te focussen op het verleden maar het continu te herleiden tot wat NU het probleem (nog) is.

De volgende stappen doorloop ik daarin samen met je.

STAPPENPLAN – in 6 sessies fundamentele verbetering!

  • Wat is je probleem nu (nog) ?
  • Wat maakt dat jouw probleem nu nog een probleem is?
  • Beperkende overtuigingen/ saboterende gedachten ontmaskeren
  • Trauma verwerken; Triggers loskoppelen van je verleden
  • Leven op de rit krijgen:  hulpbronnen – wie of wat kan je helpen?
  • Rouw/ verwerkings/ zingevingsfase

Bij complexere problemen zijn er per stap minimaal 1 sessie en wellicht meerdere nodig; bij ‘makkelijkere’ problemen kunnen zelfs meerdere stappen in een enkele sessie gedaan worden.

Is daarna alles weer ok? Nee, ik beloof géén gouden bergen of ‘instant’-heling. Dé essentie van deze aanpak is om je zo te laten zien, voelen en ervaren dat je méér bent dan je probleem, hoe complex dat ook is.

Want soms lukt volledige heling in de klassieke zins des woords zelfs niet in een heel leven. Het gaat er ook niet om om ‘beter’ te worden; dat suggereert immers dat het nu al niet goed is.  Maar juist contact maken met wat er NU is en dat OK vinden is het meest helend.

Er is nog nooit iemand na een therapeutische sessie naar buiten gelopen en gezegd heeft: ” nu ben ik genezen”.  

Maar wat wel mogelijk is om je weer snel in de regie te krijgen; meer draagkracht, minder lijden, en positieve ervaringen op te doen.

Dat geeft je vertrouwen om zelf donkere stukken in jezelf aan te gaan, want het leven blijft je altijd voor uitdagingen stellen. 

____________________________