Over mij

Een gids kan je alleen zover begeleiden als waar die zelf is geweest

In mijn geval is dat best ver – waar ik geweest ben.

Vandaar dat ik het vertrouwen heb om ook jou in een beperkt aantal sessies op weg te helpen.

Mensen zeggen vaak over mij dat ik veel rust en vertrouwen uitstraal en dat uit zich er vaak in dat verhalen die elders niet verteld konden worden bij mij in de beslotenheid van een veilige bedding voor het eerst in jaren gehoord en getoond worden,

Mijn levenservaring heb ik gecombineerd met talloze trainingen, waarbij Phoenix Opleidingen te Utrecht de kern vormen. Hierbij heb ik vooral (met compassie) leren kijken naar mezelf om dat vervolgens bij anderen te kunnen.

________________________________