Coaching to the Core

Grip krijgen

Grip.

Dit woord kwam in me op op weg naar de winkel. Nadat ik het een tijdje heb laten sudderen weet ik waarom.

Het is in deze tijd essentieel om grip te hebben op jezelf.

De hele wereld lijkt door de (social) media chaotischer dan ooit.Deze chaos heeft ook een functie en is nodig in tijden van transitie.

Het is echter niet leuk om nergens grip op te hebben:

je baanzekerheid, je partner, pensioen . Eigenlijk staat alles op de helling. Alle zekerheid is weg.

Steeds meer mensen ervaren ook dat ze minder grip hebben om daar in politieke zin iets aan te doen. Of dat de politiek het kan.

Om dan toch een staat van welbevinden als persoon te ervaren moet je sterk in je schoenen staan.

En dat betekent Grip hebben. Je gevoelens en niet- welbevinden kunnen duiden.

Als je daar echt grip op wilt krijgen is het van belang te weten wat jouw (onbewuste) patronen zijn.

Systemisch Werk is daar bij uitstek voor geschikt.

Hierbij komen de losse eindjes uit een kluwen wol tevoorschijn waarop je verder kunt ‘borduren’,

of ontrafelen wat jouw patronen zijn die je verhinderen om echt Grip te hebben.

Wil je weten hoe dat werkt?

Check dan de FB-pagina voor de volgende bijeenkomst.

 

________________________________