Burn out

Waarom je werk niet de werkelijke oorzaak is van je burn-out.

‘Beroepsziekte nummer één’, zo wordt burn-out wel genoemd. Een op de zeven mensen krijgt ermee te maken. In tegenstelling tot wat velen denken, is niet het werk de oorzaak van het opgebrand raken. Hoe pijnlijk het ook is om onder ogen te zien: de oorzaak ligt bij jezelf.

Immers, waarom krijgt je directe collega geen burn-out en jij wel?

Wie een burn-out heeft, is over zijn grenzen heen gegaan. Of heeft dat laten gebeuren.

In beide gevallen is er iets mis met je interne en externe grens waardoor het zover gekomen is.

Hoewel ons werk niet de oorzaak is van de burn-out, is het vaak wel de aanleiding. Hoge werkdruk. Matige tot slechte werkomstandigheden. En vergeet de continue veranderingen niet. Het zijn allemaal factoren die meespelen. Daarnaast stellen we steeds hogere eisen aan ons privéleven, zowel materieel – denk aan woning en bezit – als immaterieel: bijvoorbeeld onze relaties met partners, kinderen, familie en vrienden. Het kost bakken energie, en zie dan maar overeind te blijven. Burn-out is een teken van onbalans in jezelf en weerspiegeld zich in je omgeving, én vice-versa.

Mijn aanpak

Hoewel het herstellen van een burn-out maatwerk vergt, zijn de stappen die aan bod komen dezelfde:

  1. Herstel: fysiek en mentaal de balans repareren. Opnieuw weerbaar worden.
  2. Onderzoek: waarom bewaak je jouw grens niet of onvoldoende? Oorzaken achterhalen en opruimen.
  3. Herijking: doe ik wat ík graag wil doen? Zit ik op het juiste spoor?
  4. Nieuwe keuzes maken: reïntegratie naar (ander) werk.

1.Herstel

Doorgaans is dat een heftige en intense fase. Emotionele steun van de juiste mensen om je heen is belangrijk, evenals goed voor jezelf zorgen en laten zorgen.

2. Onderzoek

We gaan spitten naar de werkelijke oorzaken die je onderuit lieten gaan – en niet zozeer de aanleiding, of de symptomen.

Aan de hand van Systemisch Werken onderzoeken we ingesleten patronen. Al voelend en denkend verkennen we nieuwe wegen en manieren.

Opnieuw bepaal je waar jouw grens ligt en neem je bewuste besluiten om het anders te gaan doen. Dat is de essentie om herhaling te voorkomen; hierop ligt de focus.

Hoe ontstaan die patronen? Een burn-out is bijna altijd terug te voeren op het gezin van herkomst. Daar leren we om te gaan met grenzen.

Ouders en omgeving stimuleren ons om onze eigenheid te ontwikkelen – of niet. Zij moedigen ons aan om onze ‘nee’ te laten horen – of juist niet.

We kunnen over-loyaal worden naar andere gezinsleden en onszelf gaan wegcijferen. Vaak ontwikkelen we de overtuiging dat we niet goed genoeg zijn zoals we zijn.

Allemaal factoren die in belangrijke mate bijdragen aan het ontwikkelen van burn-out.

3. Herijking

Wat wil jíj en wat is passend voor jóu is de leidende vraag in deze fase.

Een grote afkeer van het huidige werk komt vaak voor, waardoor de drang om afscheid te nemen sterk kan zijn.

In de praktijk blijkt het vaak lonend om kritisch te kijken waar de schoent wringt.

Ook kun je terechtkomen in een zingevingsvraagstuk en kan het verlangen ontstaan naar iets totaal nieuws.

In deze fase loont het om met moed te kijken wat er werkelijk nodig is, en stappen te zetten.

4. Reïntegratie

Terug naar werk, hoe gaat dat in zijn werk?

Is het gewenst om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, inhoudelijk en/of emotioneel? Bij welke thema’s heb jij begeleiding nodig?

Deze en andere vragen nemen we onder de loep; indien nodig met behulp van andere professionals.

Werk jij met plezier? Voel jij je vitaal?

Bij een ‘nee’ of twijfel: contacteer me vrijblijvend.

Tot slot:

Ieder individu doorloopt deze fases op zijn eigen manier in een eigen tempo.

het goede nieuws is dat een burn-out bijna altijd overgaat; en met goede begeleiding kom je er sterker uit!