Therapeutisch proces

Bij coachings-of counselingstraject  doorloop ik altijd dezelfde stappen.

Hoe lang deze stadia duren en wat er benodigd is, is voor elk persoon verschillend,

en  uiteraard ook afhankelijk van de aard van de vraag.

De basis voor elk coachings-of counselingstraject zoals ik dat hanteer is zoals onderstaand weergegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Accepteren(van je probleem)

 • verantwoordelijkheid nemen voor je eigen probleem
 • benoemen van het probleem

B. Oorzaak onderzoeken

 • gezin van herkomst
 • negatieve overtuigen/ ervaringen/ trauma’s

C. Verwerken

 • interventies op negatieve ervaringen/ trauma’s
 • inzicht in eigen aandeel

D. Andere patronen of strategiëen leren

 • Om leren gaan met je eigen verwondingen
 • Aanleren constructiever gedrag
 • Vaststellen wat te accepteren en wat te veranderen is

E. Reintegratie (werk/samenleving/ relatie(s)

 • Onderzoeken wat je wilt; met je werkelijke ja en nee.
 • Experimenteren/ (leren) durven